Sản phẩm tại SiliconZ

Chỉ áp dụng với các sản phẩm mua tại SiliconZ

Thời gian kích hoạt bảo hành.

Thời gian kích hoạt bảo hành sẽ tính từ lúc sản phẩm được bán ra tại SiliconZ.

Mỗi sản phẩm sẽ có chính sách cũng như thời gian bảo hành khác nhau.

Kích hoạt bảo hành sẽ được bộ phận CSKH của SiliconZ trực tiếp kích hoạt trước khi đến tay khách hàng.

Điều khoản bảo hành

Bạn có thể xem thêm tại phần chính sách bảo hành của chúng tôi tại đây.

Quy trình làm việc

Khách hàng -> SiliconZ-> Phản hồi khách hàng -> Tiếp nhận xử lý.

Last updated