III. Thời gian giao hàng

1. Nội thành:

Áp dụng cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian giao hàng dự kiến từ 1-3 ngày làm việc (Không kể Thứ 7, Chủ nhật)

2. Ngoại tỉnh:

Áp dụng cho tất cả các tỉnh/ thành phố khác tại Việt Nam (Ngoại trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) Thời gian giao hàng dự kiến từ 3-5 ngày làm việc (Không kể Thứ 7, Chủ nhật)

Last updated