Affiliate tại SiliconZ

Chương trình Affiliate chỉ dành cho khách hàng đã mua hàng của SiliconZ. Các publisher muốn tham gia chương trình thì chúng tôi sẽ có chính sách duyệt khác với khách hàng thông thường.

SiliconZ sẽ mở Affiliate cho sản phẩm ở giai đoạn bán thương mại và sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order. Với mỗi giai đoạn SiliconZ sẽ có chính sách và hoa hồng khác nhau.

SiliconZ Store: Là nơi bán sản phẩm thương mại tại https://store.siliconz.vn/https://shop.siliconz.vn/

Last updated