I. Phạm vi áp dụng cho vận chuyển

1. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng mua các sản phẩm của SiliconZ.

2. Khu vực áp dụng:

Giao hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Không giao hàng đi quốc tế.

Last updated