I. Định nghĩa Pre-Order

1. Pre-order là gì?

Pre-order là hình thức đặt cọc trước khi hàng được phát hành, thời gian phát hành và giao hàng dự kiến được ghi rõ trong phần mô tả của mỗi sản phẩm, thời gian giao hàng thự

2. Các giai đoạn Pre-order:

Chuẩn bị Pre-order: Là giai đoạn sản phẩm đang được giới thiệu đến quý khách hàng để tiện theo dõi và tìm hiểu về sản phẩm.

Pre-order: Là giai đoạn sản phẩm đang chạy chiến dịch Pre-order.

Hoàn thành: Là giai đoạn hoàn thành và kết thúc chiến dịch Pre-order.

Bán thương mại: Là giai đoạn chính thức mở bán thương mại sản phẩm sau khi chiến dịch Pre-order kết thúc.

3. Trạng thái đơn hàng Pre-order:

Mới: Là trạng thái chỉ các đơn đặt hàng mới do SiliconZ chưa xác nhận do chưa nhận được thanh toán hoặc quá trình thanh toán đang được xử lý.

Đã xác nhận: Là trạng thái đơn đặt hàng đã được xác nhận do SiliconZ đã nhận được thanh toán.

Đang sản xuất: Là giai đoạn nhà sản xuất đã nhận được đơn đặt hàng của SiliconZ và đang sản xuất các sản phẩm.

Đang vận chuyển quốc tế: Là giai đoạn sản phẩm đang trên đường vận chuyển quốc tế về Việt Nam.

Đang giao hàng: Là giao đoạn SiliconZ nhập hàng, kiểm định chất lượng sản phẩm, đóng gói và giao sản phẩm đến quý khách hàng.

4. Số lượng mục tiêu:

Số lượng mục tiêu là số lượng tối thiểu để đảm bảo chiến dịch được thực hiện. Nếu số đơn hàng thấp hơn số lượng này chúng tôi sẽ không đảm bảo đơn hàng cho nhà sản xuất. Vì vậy nếu bạn tham gia chiến dịch hãy giúp chúng tôi chia sẻ chúng để chúng tôi đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

5. Combo sản phẩm:

SiliconZ sẽ tạo ra những Combo để khách hàng có thể lựa chọn với mức giá tốt hơn. Quý khách hàng có thể cân nhắc đến việc lựa chọn các Combo này khi tham gia chiến dịch Pre-order.

Last updated