II. Các điều khoản chi tiết

1. Chính sách bảo hành cho Keychron:

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Qui định đổi sản phẩm: 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu phát sinh lỗi từ NSX

Chi tiết lỗi được bảo hành: Lỗi nguồn, lỗi sạc, lỗi pin, lỗi đèn LED, lỗi Bluetooth

2. Chính sách bảo hành cho inCharge:

Thời gian bảo hành: 06 tháng

Qui định đổi sản phẩm: 1 đổi 1 trong vòng 20 ngày nếu phát sinh lỗi từ NSX

3. Chính sách bảo hành cho SlimQ:

Thời gian bảo hành: 06 tháng

Qui định đổi sản phẩm: 1 đổi 1 trong vòng 20 ngày nếu phát sinh lỗi từ NSX

4. Chính sách bảo hành cho Omega:

5. Chính sách bảo hành cho Flash 2.0:

6. Chính sách bảo hành cho Radiant:

7. Chính sách bảo hành cho Altitude:

8. Chính sách bảo hành cho MBrush:

Last updated