Hoa hồng Affiliate

Hoa hồng được tính trên mỗi đơn hàng mua hàng thành công.

Đơn hàng thành công với:

Thương mại: Là khách hàng đặt hàng -> nhận hàng thành công ( có thể thanh toán trước hoặc COD )

Thời gian trả hoa hồng:

Thương mại: Chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào ngày cuối cùng của tháng, chỉ tính trên các đơn có trạng thái thành công. Với các publisher số lượng đơn hàng lớn, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán 2 lần vào ngày 15ngày cuối cùng hàng tháng.

Mức hoa hồng cho mỗi đơn hàng:

Mức hoa hồng của mỗi đơn hàng thành công là x% áp dụng cho cả sản phẩm bán thương mại

Last updated