IV. Phí giao hàng

Đơn hàng dưới 1.000.000 VNĐ: Phí vận chuyển là 30.000 VNĐ (Áp dụng vận chuyển toàn quốc).

Đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Miễn phí vận chuyển (Không áp dụng cho các đơn hàng Pre-Order).

Last updated